Thỏa thuận sử dụng

Website thương mại điện tử (TMĐT) tongkholamnest.com do Công ty TNHH LamNest Việt Nam điều hành, sau sau đây gọi tắt là “Yến Sào LamNest” hoặc “chúng tôi”, là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiệm và thực hiện các giao dịch liên quan tới mua sắm sản phẩm hàng hoá Tổ yến, Yến sào và hàng hoá khác. Đối tượng phục vụ là tất cả khách hàng trên toàn Việt Nam có nhu cầu mua hàng online và nhận hàng hóa tại nhà. Sản phẩm được kinh doanh tại website tongkholamnest.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật. Hoạt động mua bán tại website Yensaokhanhhoa.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.